Luther begot!
Subscriber Count: 0

Luther begot!

Op 31 oktober is het vijfhonderd jaar geleden dat Martin Luther 95 stellingen aan de kerkdeur van Wittenberg spijkerde, en daarmee een revolutie ontketende.

Podparadise.com neither hosts nor alters podcast files. All content © its respective owners.