پادکست فارسی ناوکست / Navcast/کتاب صوتی انسان خردمند
Subscriber Count: 0

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/کتاب صوتی انسان خردمند

قسمتهای این فصل از ناوکست به صورت پیوسته به کتاب انسان خردمند میپردازند.اینجا بخش به بخش پیش میریم و قصد داریم با هویت خودمون بیشتر آشنا بشیم

Podparadise.com neither hosts nor alters podcast files. All content © its respective owners.