رادیو عجایب

رادیو عجایب قسمت دوم : سندروم شهر بنفش

Sept. 3, 2018

در این قسمت به داستان یک بازی میپردازیم که باعث مرگ بیش از دویست نفر شده.

Podparadise.com neither hosts nor alters podcast files. All content © its respective owners.