رادیو عجایب

رادیو عجایب قسمت چهارم : رائلیان

Oct. 15, 2018

در این قسمت ما داستان یک مذهب عجیب رو روایت میکنیم مذهبی که بجای باور به خدا باور به موجودات فرازمینی دارن و اونها رو خالقین خودشون میدونن.

Podparadise.com neither hosts nor alters podcast files. All content © its respective owners.