رادیو عجایب

رادیو عجایب قسمت ششم : بذارید در آرامش بمیریم

Nov. 9, 2018

در این قسمت من داستان مردی رو تعریف میکنم که باورهای مسیحیت رو با مفاهیم مارکسیست گره میزنه و یک مذهب نوین را به نام معبد خلق ها بنیان میذاره. اما داستان برای این معبد به خوبی به پایان نمیرسه و سرانجام اونها در جونزتاون با یکی از وحشتناکترین اتفاقات تاریخ بشر گره میخوره.

Podparadise.com neither hosts nor alters podcast files. All content © its respective owners.