رادیو عجایب

رادیو عجایب قسمت یازدهم : بخش سوم تاریخچه مختصر جادو و جادوگری

June 25, 2019

در بخش سوم تاریخچه مختصر جادو و جادوگری به داستان دادگاه تفتیش عقاید رسیدم و توضیح دادیم کار مامورین تفتیش عقاید چی بود و همچنین گفتم که چه کسی باعث شکل گیری دادگاه تفتیش عقاید شده. 

Podparadise.com neither hosts nor alters podcast files. All content © its respective owners.