رادیو عجایب

رادیو عجایب قسمت دوازدهم : بخش چهارم تاریخچه مختصر جادو و جادوگری

July 16, 2019

در بخش چهارم تاریخچه جادو و جادوگری، اول از همه در مورد نکرومنسی صحبت میکنیم و میگیم که نکرومنسرها چه کسانی هستن، بعد به دسته خاصی از جادو که بسیار شناخته شده هست ورود میکنیم و در آخر روند دادگاه های محلی نسبت به جادوگران رو بررسی میکنیم.

Podparadise.com neither hosts nor alters podcast files. All content © its respective owners.