رادیو عجایب

لایوکست اول : موجودات فضایی

May 2, 2020

این اولین لایوکست رادیو عجایب هست تو این لایوکست ما در مورد موجودات فضایی صحبت کردیم، به عنوان اولین لایو کست مشکلاتش ممکن زیاد باشه ولی خوب به عنوان  یک شروع در نظر بگیردش.


برای عضویت در سرور دیسکورد ما میتونید از لینک زیر استفاده بکنید :

https://discord.gg/PCgNE2

همچنین اگر قصد دارد از رادیو عجایب حمایت بکنید میتونید از طریق آدرس زیر اینکار بکنید :

https://hamibash.com/radiowonder

رادیو عجایب رو دنبال کنید :

https://instagram.com/radiowonder

https://twitter.com/radiow0nder

https://t.me/Wonderradio

Podparadise.com neither hosts nor alters podcast files. All content © its respective owners.