رادیو عجایب

لایوکست دوم: قاتلین و قتل‌های سریالی

June 17, 2020

تو این لایوکست ما به قتل و قاتلین سریالی پرداختیم و مهمون های خوبی از پادکست فیکشن داشتیم اگر دوست دارید بشنوید.


برای عضویت در سرور دیسکورد ما میتونید از لینک زیر استفاده بکنید :

https://discord.gg/PCgNE2

همچنین اگر قصد دارد از رادیو عجایب حمایت بکنید میتونید از طریق آدرس زیر اینکار بکنید :

https://hamibash.com/radiowonder

رادیو عجایب رو دنبال کنید :

https://instagram.com/radiowonder

https://twitter.com/radiow0nder

https://t.me/Wonderradio

Podparadise.com neither hosts nor alters podcast files. All content © its respective owners.