راموجی
Subscriber Count: 0

راموجی

در این پادکست نه میهمان خاصی داریم و نه کارشناسِ خبره‌ای. دو نفری نشسته‌ایم در کنار هم و گفتوگوهای دونفره‌مان را با شما به اشتراک می‌گذریم، در واقع می‌توان به این پادکست به چشم یک گروه‌درمانیِ کوچک نگاه کرد. ما در این پادکست به بیان دیدگاه های‌مان در مورد زندگی، عشق، ادبیات، سیاست و فعالیت‌های اجتماعی در ایران می‌پردازیم و تجربیاتِ خود را با شما در میان می‌گذاریم، شما هم می‌توانید تجربیات خود را در قالب متن و صوت برای ما ارسال کنید.

Podparadise.com neither hosts nor alters podcast files. All content © its respective owners.