"Алсын хараа-2050" подкаст
Subscriber Count: 0

"Алсын хараа-2050" подкаст

"Алсын хараа-2050" Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн хөтөлбөрийг эрхэм сонсогч та бүхэнд зориулан бүлэг тус бүр дээр ажилласан судлаач эрдэмтдийн төлөөллийн хамт ярилцлага хэлбэрээр хүргэж байна.

Podparadise.com neither hosts nor alters podcast files. All content © its respective owners.