นิทานก่อนนอน By LadyRose Positive Mom
Subscriber Count: 0

นิทานก่อนนอน By LadyRose Positive Mom

ความสุขที่แสนวิเศษ อย่างนึงในชีวิต ที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถสัมผัสได้ คือการเป็นแม่ ..เมื่อลูกรักได้มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตแล้ว ความสุขที่ว่ายิ่งเบ่งบานมากขึ้นเรื่อยๆ .. ด้วยสัญชาตญาณของความเป็นแม่ที่อยากให้ลูกเติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ แข็งแรง สมวัย เป็นเด็กดี ที่มีความสุข ฉลาดเฉลียว เข้าใจเห็นใจผู้อื่น มองโลกอย่างเข้าใจ สามารถใช้ชีวิตในสังคมต่อไปได้ อย่างปกติสุข จึงเป็นแรง กระตุ้นชั้นดี ในการขวนขวายหา ข้อมูล ความรู้ต่างๆ เพื่อมาดูแล เลี้ยงดูลูก เสมอมา และรู้สึกมีความสุขที่ได้เห็นทุกๆ ช่วงวัยของการเจริญเติบโตของลูก อบอวลไปด้วยความสุข รวมถึงพัฒนาการด้านต่างๆอย่างสมวัย ..จากข้อมูลความรู้ต่างๆเหล่

Podparadise.com neither hosts nor alters podcast files. All content © its respective owners.