پادکست جنون Junoonpodcast
Subscriber Count: 1

پادکست جنون Junoonpodcast

پرونده‌های جنایی همیشه پر از خشونت، تهوع و خون نیستند. حل کردن یک معمای جنایی شاید چیزی شبیه قدم زدن در مکانی ناشناخته است؛ با پادکست جنون هر ماه یک داستان جنایی، یک پرونده، یک سفر

Podparadise.com neither hosts nor alters podcast files. All content © its respective owners.