עץ החרוב - תא"ל (מיל') גל הירש
Subscriber Count: 1

עץ החרוב - תא"ל (מיל') גל הירש

הסכת בהגשת תא"ל (מיל') גל הירש בנושאי חינוך, ביטחון, מנהיגות, ערכים, אסטרטגיה וחדשנות. "כשם שנטעו אבותי לי, אטע אני לבני" (תלמוד בבלי, מסכת תענית, כ"ג).

Podparadise.com neither hosts nor alters podcast files. All content © its respective owners.