עץ החרוב - תא"ל (מיל') גל הירש

פרק 17 - המערכה ברצועת הביטחון בלבנון - חלק א'

July 29, 2021

חלק ראשון של הרצאתו של גל בנושא המערכה ברצועת הביטחון בלבנון. זאת בעקבות הענקת אות המערכה למשתתפים בלחימה במשך 18 השנים בלבנון, מאז מלחמת לבנון הראשונה. חלק זה כולל סקירת רקע היסטורית, ויסביר כיצד הגענו להגדרת רצועת הביטחון והלחימה בה.

--
עץ החרוב - הסכת בהגשת תא"ל (מיל') גל הירש. "כשם שנטעו אבותי לי, אטע אני לבני" (תלמוד בבלי, מסכת תענית, כ"ג). 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCi_vodfDs854fW26sMBUboA

Facebook:  https://www.facebook.com/HirschG/

Twitter: https://twitter.com/galhirsch2015?lang=en

Instagram: https://www.instagram.com/hirsch_gal/?hl=en

Theme music: "Freedom", Music by Oak Studios Creative Commons - Attribution ND 4.0 https://youtu.be/2M2Gk68sfYw

Podparadise.com neither hosts nor alters podcast files. All content © its respective owners.