لام تا کلام
Subscriber Count: 0

لام تا کلام

ناگفته‌های چالش های روزانه ما در روابط واتفاقات زندگی با زبان ساده و عامیانه توسط سولماز برقگیر، لایف کوچ و استراتژیست روابط موثر.راه ارتباطی:Email: [email protected] اینستاگرام @solmaz_barghgir_coachوبسایت : www.barghgir.com

Podparadise.com neither hosts nor alters podcast files. All content © its respective owners.