Hikoyalar | Abdukarim Mirzayev

Qichqirayotgan xo'rozlar... | Abdukarim Mirzayev

Sept. 21, 2021

Bir xo'rozning ovozini o'chirsang boshqasi sayrashni boshlaydi. Odamlar bilan ham huddi shunday. Chunki...

Podparadise.com neither hosts nor alters podcast files. All content © its respective owners.