داستان‌های تاریخی
Subscriber Count: 0

داستان‌های تاریخی

پادکست داستان‌های تاریخی، به دنبال سه کلمه‌ی گمشده است؛ «شناخت» و «اخلاق» و «نتیجه». در اصل میخواهیم در کنارهم با شناسایی خلقیات اجتماعی نتایج مفیدی کسب کنیم. Website : www.Qajartime.com instagram : @QajarTime Support Email : [email protected] .

Podparadise.com neither hosts nor alters podcast files. All content © its respective owners.