استقامت قوانین کار - Persian (EOLL)
Subscriber Count: 0

استقامت قوانین کار - Persian (EOLL)

این پادکستی برای برجسته کردن اهمیت قوانین کار برای کارگران و حقوق کارگران است.

Podparadise.com neither hosts nor alters podcast files. All content © its respective owners.