Επισκόπηση Θέσεων - www.papandreou.gr podcasts
Subscriber Count: 0

Επισκόπηση Θέσεων - www.papandreou.gr podcasts

Η παρούσα κατηγορία podcast έχει για στόχο την πληρέστερη δυνατή ενημέρωση των ακροατών μας και εστιάζει στις θέσεις και απόψεις του Γιώργου Α. Παπανδρέου όπως αυτές έχουν διατυπωθεί δημόσια, πρωτίστως μέσω των ομιλιών του.

Podparadise.com neither hosts nor alters podcast files. All content © its respective owners.