Tomaz Grom - for project 7 Composers produced by radioCona
Subscriber Count: 0

Tomaz Grom - for project 7 Composers produced by radioCona

Šudiral je kontrabas na Brucknerjevem konzervatoriju v Linzu. Poleg tega se je izobražval na večglasbenih delavnicah (David Friesen, Barre Phillips, Gerry Hemingway, Peter Kowald, Marc Abrams...). Nastopal je v najrazličejšh zasedbah, različih glasbenih zvrsti. Gostoval je na ševilnih festivalih po Evropi in Kanadi. Ustvaril je avtorsko glasbo za večgledališih, plesnih in lutkovnih predstav. Umešu269 a se tudi v glasbeni milje, ki izraznost čpa iz akustičih in digitalno procesiranih zvokov. V zasedbah Alzheimer3, Tilt, Cpg impro in kot solist se posveč predvsem raziskovanju razšrjenih tehnik igranja kontrabasa v kombinaciji z elektroniko in spretno krmari med svobodno improviziranimi in vnaprej določnimi strukturami. Njegovo ustvarjanje odločlno zaznamuje nenehno raziskovanje lastnega zvočega potenciala, pri čmer ga vodi princip spontane zvočosti. Med ostalimi je nastopal z glasbeniki kot so: Dough Hammond, Sonny Simmons, Zlatko Kaučč Evan Tate, MatjažMančk, Marjan Stanić Tao G. Vrhovec Sambolec, Drago Ivanuš, Žga Golob, Aldo Ivančč Igor Bezget, Dieb 13, Will Guthrie, Jean-Phillipe Gross, Ferran Fages, Nicolas Field, Elliot Sharp, Gilles Aubry, Ignatz Schick, Devil? Men, Sabine Vogel, Sebi Tramontana, Jessica Lurie, ... Leta 2007 je prejel nagrado Zlata ptica, namenjeno inovativni ustvarjalnosti, ki jo podeljuje Liberalna akademija. Tomaz Grom, Zavod Sploh @ http.//www.sploh.si

Podparadise.com neither hosts nor alters podcast files. All content © its respective owners.