Deutsch – warum nicht? Pjesa 2 | Mësoj gjermanisht | Deutsche Welle
Subscriber Count: 0

Deutsch – warum nicht? Pjesa 2 | Mësoj gjermanisht | Deutsche Welle

Andrea ka shumë punë. Ai duhet të kujdeset për klientët në hotel, të gjejë një dhomë për prindërit e tij dhe të bëjë një intervistë me Karlin e Madh. Veç kësaj, prindërit do të mësojnë se kush është Eksa dhe si e ka njohur Andrea atë. Elemente të rëndësishme gramatikore: foljet gjysmëndihmëse (modale), koha e kryer, rasa dhanore.

Podparadise.com neither hosts nor alters podcast files. All content © its respective owners.