Radio D Pjesa 1 | Mësoj gjermanisht | Deutsche Welle
Subscriber Count: 0

Radio D Pjesa 1 | Mësoj gjermanisht | Deutsche Welle

Paula dhe Filipi mbledhin materiale për raste misterioze. Ndiqi redaktorët e Radio D në gjithë Gjermaninë dhe mësoni në këtë mënyrë gjermanishten! Ky kurs stërvit në mënyrë të veçantë të kuptuarit në dëgjim.

Podparadise.com neither hosts nor alters podcast files. All content © its respective owners.