Wieso nicht? | Mësoj gjermanisht | Deutsche Welle
Subscriber Count: 0

Wieso nicht? | Mësoj gjermanisht | Deutsche Welle

Gjermanishtja për të përparuarit: kriza në marrëdhënie, vizita te dentisti, banesa të përbashkëta dhe supermerkata: njëzet skena dëgjimi nga jeta. Kursi në audio konsolidon dhe zgjeron njohuritë e gjermanishtes suaj.

Podparadise.com neither hosts nor alters podcast files. All content © its respective owners.