Radio D 2| قسمت دوم | یاد‌گیری آلمانی | Deutsche Welle
Subscriber Count: 0

Radio D 2| قسمت دوم | یاد‌گیری آلمانی | Deutsche Welle

در قسمت های ۱-۲۶ پاولا و فیلیپ از قصر نوی شوان شتاین دیدن می کنند و با پادشاه لودویگ رو به رو می شوند۰ از بندر هامبورگ گزارش دیده شدن یک کوسه ماهی را می دهند و در جشن کارناوال با چند جادو گر اشنا می شوند

Podparadise.com neither hosts nor alters podcast files. All content © its respective owners.