Deutsch - warum nicht? Серия 3 | Да учим немски | Deutsche Welle
Subscriber Count: 0

Deutsch - warum nicht? Серия 3 | Да учим немски | Deutsche Welle

Андреас все още работи в Аахен, но д-р Тюрман има друго предложение за бъдещия журналист. Очаква го един по-голям и по-вълнуващ град: Берлин. Важна граматика: имперфект, подчинени изречения, склонение на прилагателни.

Podparadise.com neither hosts nor alters podcast files. All content © its respective owners.