Deutsch - warum nicht? Серия 1 | Да учим немски | Deutsche Welle
Subscriber Count: 0

Deutsch - warum nicht? Серия 1 | Да учим немски | Deutsche Welle

Аахен, хотел Европа. Андреас работи там, за да може да финансира следването си по журналистика. Става доста интересно, когато известният музикант от стая, номер 10, внезапно изчезва. Важна граматика: спрежение на глаголи, местоимения, прости въпросителни изречения, винителен падеж.

Podparadise.com neither hosts nor alters podcast files. All content © its respective owners.