Deutsch - warum nicht? Серия 2 | Да учим немски | Deutsche Welle
Subscriber Count: 0

Deutsch - warum nicht? Серия 2 | Да учим немски | Deutsche Welle

Андреас има много работа. Трябва да се грижи за гостите в хотела, да намери стая за родителите си и да интервюира Карл Велики. Освен това родителите на Андреас ще разберат коя е Екс и как той се е запознал с нея. Важна граматика: модални глаголи, перфект, датив.

Podparadise.com neither hosts nor alters podcast files. All content © its respective owners.