The Nerdist

The Nerdist

Nerdy nerdness comedy podcast w/ Chris Hardwick, Jonah Ray & Matt Mira.

Jan. 11, 2018

01:17:53

Jan. 5, 2018

01:36:42

Dec. 14, 2017

01:39:12

Dec. 5, 2017

01:23:46

Nov. 28, 2017

52:13

Nov. 24, 2017

01:34:08

Nov. 22, 2017

01:12:11

Nov. 18, 2017

01:21:58

Nov. 15, 2017

01:18:28