Klassikern

Måns Hirschfeldt om Richard Berghs Frödingporträtt

March 12, 2011

1909 färdigställde konstnären Richard Bergh efter flera års arbete det stora porträtt av Gustaf Fröding där poeten sitter i sin sjuksäng med armarna i kors och blicken i fjärran. Det har blivit ett av det mest omedelbart igenkännbara verken i den svenska konsthistorien och står på spiselkransen i stora salen på Nedre Manilla i Stockholm som ett av portalverken i Bonniers porträttsamling. Bergh ville från början måla porträttet direkt på väggen i villan, men husbygget drog ut på tiden. Istället blev resultatet "en färglagd teckning" som Bergh själv kallar det i essän Några ord till Frödings bild. I år var det 100 år sedan Gustaf Fröding dog, 50 år gammal och Klassikern tar idag därför tillfället i akt att titta närmare på "Frödings bild" som poeten, till konstnärens lättnad, aldrig själv såg: "därtill fruktade jag för mycket hans dom." I programmet medverkar konsthistorikern Nina Öhman och uppläsare är Ludvig Josephsson.

Podparadise.com neither hosts nor alters podcast files. All content © its respective owners.