Klassikern

Hávamál

Aug. 5, 2014

Jon Jordås om vikingarnas vett och etikett, och om Nordens äldsta livsvisdomar. I Hávamál som räknas som en av de klassiska fornnordiska texterna finns goda för många tillfällen i livet, exempelvis när man är gäst eller värd.

Från början fördes innehållet i Hávamál vidare från generation till generation genom muntlig tradering. Insamling och nedteckning skedde under 1200-talet, men forskarna tror att Hávamál härstammar från vikingatiden, alltså runt 800-talet. Vad innehöll då Hávamál, som ansågs så viktigt att bevara? I dikten finns goda råd för många tillfällen i livet, exempelvis när man är gäst eller värd - alltså ett slags vett och etikett för vikingarna. Men det finns också mer högstämda livsvisdomar, om hur man blir en lycklig människa och vad som är viktigast efter ens död. Själva ordet Hávamál betyder Odens tal (Har, den Höge=Oden och mal=tal/språk). Medverkande i programmet: Heimir Pálsson, nordisk filolog Magdalena Ribbing, expert på vett och etikett P1 6 oktober 2012 kl 10.45, repris 7 oktober 2012 kl 21.35. Tidslinje: Ca 800 - det som ska bli Hávamál traderas muntligt som kväden och ordspråk runtom i Norden - exakt var vet vi inte. Ca 1270 - någon samlar in och skriver ned dessa folkliga dikter. Vem vet vi inte. År 1643 - den handskrivna boken hittas på en isländsk bondgård och förs så småningom till Danmark och det Kungliga Biblioteket. År 1971 - boken (kallad Codex Regius) återförs från Köpenhamn till Island.

Podparadise.com neither hosts nor alters podcast files. All content © its respective owners.