Klassikern

Begrav mig stående av Isabel Fonseca

Jan. 21, 2015

"Begrav mig stående, hela mitt liv har jag legat på knä", så säger en av de många romska aktivister Isabel Fonseca träffade under sina resor i Östra Europa i början av 90-talet. Resultatet blev en bok om den stora minoritetsgruppen romerna, om deras levnadsförhållanden och historia. De som nu befolkar många trottoarer i Sverige.

Isabel Fonseca reste runt i Östra Europa i början av 1990-talet för att ta tempen på de nya demokratierna. Hon bestämde sig tidigt för att undersöka hur minoriteterna och i det här fallet romerna behandlades. Hon förstod inte varför de var så förtryckta. Boken blev ett oroande samtidsdokument. Om ett förtryck som pågått under många sekel. Där fördomarna är djupt rotade och grundade i okunskap. Karine Mannerfelt har läst om Isabel Fonsecas bok och tagit fram en intervju hon gjorde med Fonseca för många år sedan. Karine Mannerfelt  rekommenderar också en site där man kan få svar på många av de vanligaste frågorna om romerna.

Podparadise.com neither hosts nor alters podcast files. All content © its respective owners.