Klassikern

Riala kyrka

March 10, 2017

Riala kyrka är en vitputsad stenkyrka från 1200-talet. Klockstapeln med sin klocka är från 1500-talet. Ciceron: Mats Arvidsson. Från augusti 2012

Porten in till kyrkan antas vara från slutet av 1200-talet. Inne i porten leder en trappa upp, varifrånman tidigare delgav folket kungörelser. Vapenhuset är ovanligt stor och här finns ett altare placerat med torson av det gamla triumfkrucifixet. Vid en restaurering i slutet av förra seklet gjorde man ett drastiskt ingrepp och fönstren fick sin tredelta form och kyrkan rappades vit. Vid inträdet möter man en träskulptur föreställande aposteln Jakob från 1300-talets senare hälft. En madonna med Jesusbarnet härstammar från 1400-talet och från samma tidsålder härstammar valven. I kyrkan fanns S:t Jacobs relikskrin vilket blev beslagtaget av Gustav Vasa. Altartavlan är en kopia av Rubens vars original finns i Antwerpen.

Podparadise.com neither hosts nor alters podcast files. All content © its respective owners.