มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ - NHK WORLD เรดิโอแจแปน

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ - NHK WORLD เรดิโอแจแปน

นี่คือบทเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เชื่อถือได้ นำเสนอผ่าน podcast ฟรีโดย NHK ซึ่งเป็นบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะเพียงแห่งเดียวของญี่ปุ่น ท่านสามารถเริ่มเรียนไวยากรณ์และคำศัพท์พื้นฐานได้โดยง่ายผ่านการฟังเรื่องราวของแอนนา ซึ่งเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว nhk.jp/lesson

Podparadise.com neither hosts nor alters podcast files. All content © its respective owners.