ภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกัน - วอยซ์ ออฟ อเมริกา
Subscriber Count: 0

ภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกัน - วอยซ์ ออฟ อเมริกา

ภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกัน สอนภาษาอังกฤษด้วยสำนวนที่คนอเมริกันใช้ มีตัวอย่างการใช้ และการออกเสียงจากผู้ใช้ภาษาโดยตรง

Podparadise.com neither hosts nor alters podcast files. All content © its respective owners.