Natursyn

Natursyn: Naturen som plageånd 2016-02-22

Feb. 22, 2016

Hvor nogle mennesker nyder synet af måger fra lejligheden i byen, så bliver andre irriterede over støjen og svineriet. Og meget peger på, at mågerne i stigende grad opfattes som en plageånd i byen, hvor det i parcelhuskvarterer uden for byen mest er rågerne, der er til gene. Natursyn tager til Århus for at undersøge hvorfor og for at spørge ind til, hvordan de såkaldte konfliktarter håndteres i byen. (Vært og tilrettelægger: Dorte Dalgaard)

Podparadise.com neither hosts nor alters podcast files. All content © its respective owners.