Bibelskolen på Jæren
Subscriber Count: 0

Bibelskolen på Jæren

Guds rike er kommet nær! Jesus holder frem dette temaet ved flere anledninger. Hva innebærer dette riket? Har det betydning for våre liv i 2014? Hvordan kan dette riket øve innfl ytelse her og nå? Hans Nielsen Hauge er kjent for følgende sitat: “Mer himmel. Mer jord.” Vekkelsen han representerte forandret Norge som nasjon, fordi himmelen berører hele mennesket. Gud gjør oss til det vi er ment å være. Kan vi se en slik vekkelse igjen? La ditt rike komme! Bibelskolen denne våren vil berøre. Inviter med deg en som du ønsker skal bli berørt sammen med deg.

Podparadise.com neither hosts nor alters podcast files. All content © its respective owners.