Placeras STOCKholmsbörsen

Trump, börsen och sömnbrist - avsnitt 76

Nov. 9, 2016

STOCKholmsbörsen summerar första marknadsreaktionerna på Trumps valvinst och tecknar olika scenarios, hot och möjligheter inför framtiden.

Podparadise.com neither hosts nor alters podcast files. All content © its respective owners.