Reviews For Urix på lørdag

Utrolig bra også for oss som bor utenfor Norge, men som likevel vil ha en time med utenriksstoff. Liker spesielt at reportasjene er lengre.
Holder deg informert om hva som skjer ute i verden.